Logo nepal

Giften

Giften: wilt u onze stichting steunen met een gift, kunt u dit overmaken op bankrekening nr: NL 27 RABO 0369 0655 57 aub uw adres vermelden in de omschrijving. U ontvangt dan van ons een jaarlijkse nieuwsbrief.

Donateur: wilt u donateur worden van de stichting Nepal Sambandha, vul dan de machtiging in voor een jaarlijkse automatische betaling.

klik hier voor de machtiging. Deze machtiging kunt u vervolgens uitprinten, invullen en opsturen.

Periodiek schenken: Hieronder vind u informatie over periodieke schenkingen en het fiscale voordeel.

De stichting heeft een ANBI keurmerk, hiermee zijn uw giften aftrekbaar voor de belasting.

 

Vanaf 2014 is voor periodieke giften een notariele akte niet meer nodig. Voor een overeenkomst van periodieke schenking kunt u ook via de belastingdienst de volgende documenten downloaden: overeenkomst en betalingsvolmacht.

voor meer informatie en werkwijze over periodiek schenken zie ook de site van de Consumentenbond