Logo nepal

Stichting Nepal Sambandha

IBAN nummer: NL27RABO 0369065557

“Het Nepalese optimisme blijft hun kracht”.

Woord vooraf.

Nepal heeft nog steeds aandacht en hulp hard nodig. Nepalezen zijn optimistisch van aard en werken zelf hard aan de (weder)opbouw van het land. Wij willen met de Stichting Nepal Sambandha de gewone, meestal zeer arme Nepalees met uw steun graag blijven helpen en willen u daarom hartelijk bedanken voor uw financiële bijdrage in 2016.

Van een Friese familie ontvingen we een zodanig ruime bijdrage dat het mogelijk was om te beginnen met de bouw van een aardbeving bestendige kraamkliniek (klik hier), tevens moeder- en kindzorg (poli)kliniek in Chamrangbesi. Dit slokte een groot deel van de tijd op van onze contactpersonen en coördinator in Nepal. Het is zo voorspoedig verlopen dat deze kliniek begin april 2017 wordt geopend.

Ons bestuurslid en coördinator Annette Reiling was zowel in voorjaar als najaar 2016 een aantal maanden in Nepal en begeleidde ter plekke samen met de lokale contactpersonen de projecten in onze werkgebieden. Ook in 2017 zal zij er een aantal maanden verblijven.

Toekomst:

We willen de dorpers waar nodig en waar mogelijk zoveel mogelijk ondersteuning blijven bieden in nauwe samenwerking met onze lokale contactpersonen. Dit gebeurt door middel van jaarlijkse projecten zoals geitenprojecten, door ondersteuning bij het bouwen en draaiende houden van een kraamkliniek, leningen voor een school, eventuele extra ondersteuning van studenten, herstel en bouw van watervoorzieningen, het aanleggen van toiletten enzovoort. Wat we concreet aanpakken is per dorp afhankelijk van de situatie aldaar en van de hulp die al wordt geboden of al in gang is gezet door andere organisaties.

Een specifieker overzicht van onze activiteiten en de bestedingen van de donaties van het afgelopen jaar kunt u vinden in de nieuwsbrief over 2016 (klik hier) en in het financieel overzicht 2016 (klik hier)

Nepalezen zelf geven niet op, maar hebben daarbij uw steun wel nodig: ‘Alle beetjes helpen’. Onze stichting heeft geen strijkstok en zorgt ervoor dat uw bijdrage rechtstreeks bij deze mensen terecht komt.

Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen

tijdens de bouw van de kraamkliniek

bijgewerkt: maart 2017